પંચાયત વિભાગ

મહેસાણા

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

અવનવા સમાચાર
Welcome To Mehasana District
ટેન્ડર્સ
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Search your name in the voter’s list
Event Calender
જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા વિષે

મહેસાણા જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યના મધ્યસ્થાને આવેલો છે. જિલ્લાની પ્રવૃત્તિઓમાં કેન્દ્ગસ્થાને વાણિજ્યની દ્ગષ્ટિએ વિશ્વભરમાં વરીયાળી, જીરૂ અને ઇસબગુલનું મોટું બજાર ઉંઝામાં છે. પશુપાલન ક્ષેત્રે શ્વેતક્રાંતિનું સર્જન, દૂધસાગર અને સરદાર દૂધ ડેરીએ ૬૭૧ દૂધ મંડળીઓ ઉભી કરી દૂધ ઉત્પાદકો અને પશુપાલકો માટે કામધેનું બની રહી છે. લોકોનું સમસ્ત જીવન ગ્રામીણ અને શહેરી બંનેનો સુમેળ મહેસાણામાં જોવા મળે છે.
વધારે...

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
મહેસાણા જીલ્લો
મહેસાણા
તાલુકા
ગ્રામ પંચાયત૬૦૧
વિસ્તાર૪૪૮૪.૧૦
ચો. કિ.મી.
વસ્‍ત‍િ૨૦,૨૭,૭૨૭
ગ્રામ્‍ય વસ્‍ત‍િ૧૫,૧૩,૬૫૬
સાક્ષરતા૭૯.૩૧ %
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીડૉ. નરેન્દ્રકુમાર મીના
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
મારુ ગામ
Admin Login
VIKAS PATH
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
E-Gram Google
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ