×

મહેસાણા વિષે

મહેસાણા જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યના મધ્યસ્થાને આવેલો છે. જિલ્લાની પ્રવૃત્તિઓમાં કેન્દ્ગસ્થાને વાણિજ્યની દ્ગષ્ટિએ વિશ્વભરમાં વરીયાળી, જીરૂ અને ઇસબગુલનું મોટું બજાર ઉંઝામાં છે. પશુપાલન ક્ષેત્રે શ્વેતક્રાંતિનું સર્જન, દૂધસાગર અને સરદાર દૂધ ડેરીએ ૬૭૧ દૂધ મંડળીઓ ઉભી કરી દૂધ ઉત્પાદકો અને પશુપાલકો માટે કામધેનું બની રહી છે. લોકોનું સમસ્ત જીવન ગ્રામીણ અને શહેરી બંનેનો સુમેળ મહેસાણામાં જોવા મળે છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 24-Feb-2020
  Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
  Read More
 • Calender 24-Feb-2020
  Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
  Read More
 • Calender 24-Feb-2020
  Jaher Nivida
  Read More

જીલ્લો મહેસાણા

૪૪૮૪.૧૦ ચો.કિ.મી.
૧૮,૩૭,૬૯૬
૬૫.૧૪%
૧૦
૬૦૮
૧૪,૩૨,૮૦૨

Locate on Map

Satlasana Kheralu Unjha Vadnagar Vijapur Visnagar Mehsana Becharaji Kadi

Hide Text