મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત,ગુજરાત સરકાર

સામુહિક, સાર્વત્રિક, સાતત્‍યપૂર્ણ સર્વાંગી વિકાસ-મહેસાણા જીલ્‍લો
શ્રી વિજય રૂપાણી

શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

ટેન્ડર્સ

Ditigal Locker

જીલ્લા વિષે

મહેસાણા જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યના મધ્યસ્થાને આવેલો છે. જિલ્લાની પ્રવૃત્તિઓમાં કેન્દ્ગસ્થાને વાણિજ્યની દ્ગષ્ટિએ વિશ્વભરમાં વરીયાળી, જીરૂ અને ઇસબગુલનું મોટું બજાર ઉંઝામાં છે. પશુપાલન ક્ષેત્રે શ્વેતક્રાંતિનું સર્જન, દૂધસાગર અને સરદાર દૂધ ડેરીએ ૬૭૧ દૂધ મંડળીઓ ઉભી કરી દૂધ ઉત્પાદકો અને પશુપાલકો માટે કામધેનું બની રહી છે. લોકોનું સમસ્ત જીવન ગ્રામીણ અને શહેરી બંનેનો સુમેળ મહેસાણામાં જોવા મળે છે.

વધારે...
Investment Intention Form : External website that opens in a new windowStrategic Partnership Form : External website that opens in a new window
  • તાલુકાઓ- ૧૦
  • ગ્રામ પંચાયત- ૬૦૮
  • સાક્ષરતા- ૬૫.૧૪%
  • વિસ્‍તાર- ૪૪૮૪.૧૦ ચો. કિ.મી.
  • વસ્તી- ૧૮,૩૭,૬૯૬
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૪,૩૨,૮૦૨
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of UnityVibrant Gujarat

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 530944